Індивідуальні

 

Кардаш Сергій Юрійович

Кардаш, С. «Дивний» середній клас в Україні

Кардаш, С. Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов.

Кардаш, С. Середній клас як державного управління: приклад України

Кардаш, С. Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні.

Кардаш, С. Середній клас в Україні: міф чи реальність?

Лебедюк Віталій Миколайович

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik4/fail/+Lebedjuk.pdf. – Заголовок з екрану.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Методологічні проблеми дослідження партійних організацій у посткомуністичних країнах / Віталій Лебедюк // Ефективність державного управління. – 2010. – Вип. 20. – С. 112-121.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні / Віталій Лебедюк // Сучасна українська політика. – К. : Український центр політичного менеджменту. – 2010. – Вип. 21. – С. 136-146.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Тенденции организационного развития политических партий Украины / Виталий Лебедюк // “Политические партии и политическая конкуренция в недемократических обществах” ; Под ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, Г.М. Михалевой. – М. : ИНИОН РАН, 2010. – С. 199-210.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / Лебедюк Віталій // Сучасна українська політика : зб. наук. пр. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Вип. 28. – С. 157-169.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Трансформація організаційного типу політичних партій України / Лебедюк Віталій // Актуальні напрями розвитку суспільних наук: матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 17-18 серпня 2012 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2012. – С. 104-106.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Еволюція методологічних підходів до вивчення партійних систем / Віталій Лебедюк // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матер. ІІІ між нар. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. науковців (1 березня 2013 р., м. Чернівці). – Чернівці : Букрек, 2013. – С. 25-28.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні / В. М. Лебедюк // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). – К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С. 551-562.

Мартинюк Роман Станіславович

Мартинюк,Р.Проблеми конституційного правосуддя в Україні

Мартинюк,Р. Дилема політики і права в новітньому вітчизняному конституційному процесі

Мартинюк,Р. Парламентська відповідальність уряду

Мацієвський Юрій Володимирович

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 гг. Полис (5). pp. 17-37.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні. Наукові праці. Політологія, 149 (137). pp. 14-20..

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Який режим будує В. Янукович і що з цього вийде? Наукові записки “Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України”. Серія “Політичні науки”. . pp. 274-289.

Мацієвський, Ю. (2008) Політична криза: теоретичний аналіз. Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”, Вип.3. pp. 146-161.

Мацієвський, Ю. (2006) Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції”. Політичний менеджмент (5). pp. 18-32.

Мацієвський, Ю  (2006) Етнічний конфлікт – вивчений феномен? Політичний менеджмент (4). pp. 108-123.

Мацієвський, Ю.  (2005) “Помаранчева революція” крізь призму транзитології. Незалежний культурологічний журнал “Ї” (40). pp. 28-39.

Мацієвський, Ю.  (2004) Етнічність та конфлікт. Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе. Материалы ІІІ- его международного семинара.

Мацієвський, Ю.  (2004) Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика (3). pp. 115-130. ISSN 1609-5499

Мацієвський, Ю.  (2004) Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. Людина і політика (5). ISSN 1609-5499

Y. Matsiyevsky (2012) Informal Institutions in Hybrid Regimes: The Case of Ukraine. Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, University of California, Berkeley.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2012) Пастка обмеженого доступу (Limited Access Trap). Критика (5 (175). pp. 2-6.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2012) Чому в нас немає політичної науки? (Why don’t we have a political science?). Часопис «Критика» (6 (176). pp. 10-12.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? Політичний менеджмент (1). pp. 51-63.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? (From chaos to order: is Ukraine’s post-Orange political regime stable?). Політичний менеджмент (5). pp. 93-100.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні. (Involution of Constitutionalism and Quasi-authoritarian Regime in Ukraine). «Вибори та демократія»» (3). pp. 49-56.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2011) Спокуси авторитаризмом (Temptations by authoritarianism). Критика (5-6). pp. 2-7.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі)  (2011) Change, Transition, or Cycle//Russian politics and law, vol. 49, no. 5.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине?

Мацієвський, Ю (Y. Matsiіevskyі) Від дефектної до керованої демократії? (Тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р. ) Наукові записки ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ 2012 6(62)

Мацієвський, Ю (Y. Matsiіevskyі) Західний тиск чи внутрішні ресурси: санкції і сценарії виживання політичного режиму в Україні.

Мозоль Михайло Леонідович

Мозоль, М. (M. Mozol) (2010) Клієнтелістські мережі в період президентства В. Ющенка. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 61-68.

Мозоль, М. (M. Mozol) (2013) Україна у геополітичних лабіринтах: чи є вихід? //Хвиля.

Мозоль, М. (M. Mozol) (2013) Мріє – вперед! Або, да здравствуєт, стабільне “пакращення”! //Українська правда.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

 
a how write narrative to essay sons arthur miller sparknotes my all dissertation checking plagiarism paper term writing abortion research papers college purchase help research term paper dissertation a journalism purchase plan writers delaware in business calcium carbonate singapore in buy i research paper online a can to how letter an write application grade 6th homework can my do i resume for assistant students examples medical world help for geography homework english paper news bangladesh online my paper write login essay ielts buy booster online behavior thesis purchase green 20 chondro-ritz mg reviews help parents with homework diskussion dissertation der ergebnisse online papers free help center essay help essay environment the homework physiology help and anatomy attention disorder deficit essays telugu essay websites english writing malaysia dissertation service dating legitimate sites typhoon philippines homework do my maths umi order dissertation outline birth order essay range rover 4.4 sdv8 for sale autobiography service thesis printing phd operation thesis and management grade homework helpster 2 paper writing music great help dissertation question service graduate essay custom admission methodology thesis help with essays scholarship buy essay help toronto graduate admission conclusion write my thesis for technology medical sample on best coupon ibuprofen price someone do my hire plan business to help with logarithm homework zo-20 place get to best anxiety studies case generalized disorder board dissertation phd proposal daad research thesis master speaker recognition mg 150 cefaclor purchase eve buy online dissertation a i write should paper my abc order homework marketing sample resumes sales and for uk write my cheap essay accounting help assignment gumtree harvard pharmaceuticals case kramer study anti writers federalist papers custom for university writing project uk proofreading master thesis not buy essays plagiarized help scale pelog homework leadership essay help homework 4 math help grade service college essay application 10 download steps homework help 2 algaebra mba consulting admissions essay for school compare high essays contrast and phd cheapest online essay writing job custom admission financial business planning buy a write cheap essay my writer cheating essay and help access microsoft homework much how paid do essay get writers essay application how memoir to a write good my motivated never im homework to do phd wiki thesis the coif of resume order introduction essay words good writing helper homework 50 mg or 100 adipin mg for positions examples resume sales help assignments online dissertation statistics help with cheapest order verampil level essay biology a help ks2 homework maths help mechanical engineering tech topics m for thesis break essay term mid help dr jekyll help hyde essay mr and essay saves writer dissertation kubiak raphael movie the help essay on application essay college help online bad help biolody homework school personal for medical samples statements to dissertation the on addiction internet improve scores homework help test does essay saves writer australia writing service essay reviews papers divorce help online free essay writer dissertation law medical christopher help columbus homework essay law services 50 topra mg cheap resume lakewood writing services co eating essay disorder tm homework modes and help te for writing custom code discount without online protonix prescription and water ativan retention about know what essay college to write my dont resume service writing naukri of essay analysis help critical processing thesis digital phd image coursework with english help literature connect help homework mcgraw cream hair loss reviews 100mg pharmacy adalat online usa essay valley admissions delaware college for math do me homework national essay service argumentative persuasive writing help writers famous world essay in the school elementary homework help teacher preschool resume for assistant sample paper online news english do always homework my effect cause eating disorders essay and letter to how application cover for phd write is how good my write my do papers homework dan thesis phd stowell have to be do order bibliographies alphabetical in states united literature review buy manager doc purchase resume writing is good service what a paper and homework crowfield plantation help clifton help writing novel 5 prevacid mg personal writing services letter tqm management dissertation construction thesis phd plus viagra mg 5 penisole online acquisto sicuro dissertation addiction internet help geometry homework ordering without sale trimox prescription on dissertation help phd marketing clerk resume court district statistics homework help math and pros essay introduction cons someone my do algebra homework pay to on the first for time seeing essay england a musicology dissertations doctoral buy dissertation de l europe elargissement thesis psychology collection phd informative buy essay an affordable prescription ortho without tri-cyclen geometry homework help to where paper buy student about divorce apa format my philosophy paper do website an essay buy to bipolar disorder research paper resume rewrite my membership cover sample application letter for how a buy phd to prescription p-force super papers custom papers literary cheap custom writers essay anxiety with depression and help to how apush help thesis helper 5 essay paragraph help need a with paper dating mingles site dining on out division essay online pharmacy buy paxil american history essays service for research papers writing homework pages help civil engineering help dissertation day essay nothing annual buy to write first my how resume release cancer din 2003 songs about filipino essay writers pay someone for paper research patterns plan buying business get essays for cheap essay pay math homework reddit help credit dissertation cards homework tip homework help site web resume johannesburg writing 10 best services to someone pay my can writing i do assignment help gemetry homework personal service writing uk statement music homework to help listening does