Місія центру

Центр політичних досліджень (CPR) був створений у жовтні 2010 р. як громадська  ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія».

Зростання кількості дослідницьких центрів, захищених дисертацій, опублікованих текстів на жаль, загалом, не покращують якості українського наукового продукту у галузі політичних досліджень. Українська політична наука, як і більшість соціальних наук, не витримує конкуренції на міжнародному ринку.

Свою місію ми вбачаємо у подоланні надмірної описовості, ціннісно-забарвлених суджень, методологічної еклектики шляхом проведення політичних досліджень на якісно новому рівні. Сподіваємося, що це дало би можливість підняти статус політичних досліджень та налагодити професійний діалог з усіма зацікавленими вітчизняними і закордонними вченими. У центрі нашої уваги – мало чи поверхнево вивчені теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій,  що тривають в Україні від здобуття незалежності.

Свої дослідження ми здійснюємо у формі індивідуальних і колективних проектів, а результати виносимо на обговорення у форматі круглих столів, конференцій, семінарів та інших наукових заходів.

Основні напрями діяльності центру – проведення фундаментальних і прикладних досліджень та презентація їх результатів з метою поповнення  публічної сфери якісним науковим продуктом. Присутність у публічному просторі є невід’ємною частиною діяльності інтелектуала. Хочемо вірити, що запропоновані відвідувачам проекти відповідатимуть цій місії.

Положення про Центр політичних досліджень