Аспірантські

Мавров Г.С. Участь мусульман у російсько-українській війні. План-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності політологія: Острог, 2022.

Євтушок С. О. Балто-Чорноморський союз: перспективи формування та стратегічні пріоритети України. План-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності політологія: Острог, 2020.

Кундельський Д. В. Феномен структурного насилля та його прояви в Україні. План-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності політологія: Острог, 2020.

Суслов А.І. Політичні чинники успішності програм з роззброєння, демобілізації та реінтеграції: міжнародні уроки для України. План-проспект дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності політологія: Острог, 2020.

Кундельський Д.В. Перспективи мирної трансформації конфлікту на Донбасі  в руслі теорії Й. Гальтунга. Науковий журнал Політикус. №4. 2021. С.39-46.