Індивідуальні

Мацієвський Юрій Володимирович

Matsiyevsky Y. (2021). Structural, Institutional and Agency Based Impediments to Authoritarianism in Ukraine. Presentation at Polish Institute of Advanced Studies, February 18.  

Мацієвський, Ю. (2020). Змішані цінності і суспільні обмеження: чому запит на «сильну руку» не призведе до авторитаризму в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 43–67. DOI 10.15407/sociology2020.04.043

Мацієвський, Юрій (2019) Від партій-субститутів до справжніх партій: чи можливо це в Україні? Доповідь на четвертій міжнародній науковій конференції «Політичні партії і вибори: українські та світові практики». ЛНУ ім. І. Франка. Львів.  

Yuriy Matsiyevsky (2018). Western Leverage, Russia’s Resistance and the Breakdown of the Yanukovych Regime. In George Soroka and Tomasz Stepniewski eds. Ukraine after Maidan Revisiting Domestic and Regional Security. Ibidem, 2018. P. 135-166.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004-2010 гг. Полис (5). pp. 17-37.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні. Наукові праці. Політологія, 149 (137). pp. 14-20..

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2010) Який режим будує В. Янукович і що з цього вийде? Наукові записки “Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України”. Серія “Політичні науки”. . pp. 274-289.

Мацієвський, Ю. (2008) Політична криза: теоретичний аналіз. Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”, Вип.3. pp. 146-161.

Мацієвський, Ю. (2006) Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції”. Політичний менеджмент (5). pp. 18-32.

Мацієвський, Ю  (2006) Етнічний конфлікт – вивчений феномен? Політичний менеджмент (4). pp. 108-123.

Мацієвський, Ю.  (2005) “Помаранчева революція” крізь призму транзитології. Незалежний культурологічний журнал “Ї” (40). pp. 28-39.

Мацієвський, Ю.  (2004) Етнічність та конфлікт. Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе. Материалы ІІІ- его международного семинара.

Мацієвський, Ю.  (2004) Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика (3). pp. 115-130. ISSN 1609-5499

Мацієвський, Ю.  (2004) Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. Людина і політика (5). ISSN 1609-5499

Y. Matsiyevsky (2012) Informal Institutions in Hybrid Regimes: The Case of Ukraine. Institute of Slavic, East European and Eurasian Studies, University of California, Berkeley.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2012) Пастка обмеженого доступу (Limited Access Trap). Критика (5 (175). pp. 2-6.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2012) Чому в нас немає політичної науки? (Why don’t we have a political science?). Часопис «Критика» (6 (176). pp. 10-12.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? Політичний менеджмент (1). pp. 51-63.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? (From chaos to order: is Ukraine’s post-Orange political regime stable?). Політичний менеджмент (5). pp. 93-100.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) (2011) Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні. (Involution of Constitutionalism and Quasi-authoritarian Regime in Ukraine). «Вибори та демократія»» (3). pp. 49-56.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) (2011) Спокуси авторитаризмом (Temptations by authoritarianism). Критика (5-6). pp. 2-7.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі)  (2011) Change, Transition, or Cycle//Russian politics and law, vol. 49, no. 5.

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiіevskyі) Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине?

Мацієвський, Ю (Y. Matsiіevskyі) Від дефектної до керованої демократії? (Тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р. ) Наукові записки ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМ. І.Ф. КУРАСА НАН УКРАЇНИ 2012 6(62)

Мацієвський, Ю (Y. Matsiіevskyі) Західний тиск чи внутрішні ресурси: санкції і сценарії виживання політичного режиму в Україні.

Лебедюк Віталій Миколайович

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/visnik4/fail/+Lebedjuk.pdf. – Заголовок з екрану.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Методологічні проблеми дослідження партійних організацій у посткомуністичних країнах / Віталій Лебедюк // Ефективність державного управління. – 2010. – Вип. 20. – С. 112-121.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні / Віталій Лебедюк // Сучасна українська політика. – К. : Український центр політичного менеджменту. – 2010. – Вип. 21. – С. 136-146.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Тенденции организационного развития политических партий Украины / Виталий Лебедюк // “Политические партии и политическая конкуренция в недемократических обществах” ; Под ред. Ю.Г. Коргунюка, Е.Ю. Мелешкиной, Г.М. Михалевой. – М. : ИНИОН РАН, 2010. – С. 199-210.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / Лебедюк Віталій // Сучасна українська політика : зб. наук. пр. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Вип. 28. – С. 157-169.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Трансформація організаційного типу політичних партій України / Лебедюк Віталій // Актуальні напрями розвитку суспільних наук: матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 17-18 серпня 2012 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2012. – С. 104-106.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Еволюція методологічних підходів до вивчення партійних систем / Віталій Лебедюк // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матер. ІІІ між нар. наук.-практ. конф. студ., аспір. та мол. науковців (1 березня 2013 р., м. Чернівці). – Чернівці : Букрек, 2013. – С. 25-28.

Лебедюк В. (Vitalii Lebediuk) Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні / В. М. Лебедюк // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24-25 листопада 2011 року; Київ). – К. : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С. 551-562.

Кардаш Сергій Юрійович

Кардаш, С. «Дивний» середній клас в Україні

Кардаш, С. Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов.

Кардаш, С. Середній клас як державного управління: приклад України

Кардаш, С. Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні.

Кардаш, С. Середній клас в Україні: міф чи реальність?

Мозоль Михайло Леонідович

Мозоль, М. (M. Mozol) (2010) Клієнтелістські мережі в період президентства В. Ющенка. Студентські наукові записки. Серія “Політичні науки”. Матеріали конференції: “Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні”, Вип.4. pp. 61-68.

Мозоль, М. (M. Mozol) (2013) Україна у геополітичних лабіринтах: чи є вихід? //Хвиля.

Мозоль, М. (M. Mozol) (2013) Мріє – вперед! Або, да здравствуєт, стабільне “пакращення”! //Українська правда.

Залишити відповідь